SIA Bauskas Siltums
Trešdiena, 17. jūlijs,2024
Aleksejs, Aleksis,Alekss
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Jaunumi

27 novembris,2023 KAPITĀLSABIEDRĪBU REORGANIZĀCIJA

2023.gada 23.novembrī ir pieņemts Uzņēmumu Reģistra lēmums – reģistrēt komercreģistrā kapitālsabiedrību reorganizāciju, kas noslēdz būtisku posmu komunālo pakalpojumu jomas sakārtošanā Bauskas novadā.

23 augusts,2023 INFORMĀCIJA PAR NORĒĶINIEM

Informējam, ka pamatojoties uz Bauskas novada domes 2023.gada 23.februāra lēmumu Nr.53 (prot.Nr.3, 2.p.) par pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju, SIA „Bauskas siltums” tiek pievienota SIA “Bauskas novada komunālserviss”.
Ar 2023.gada 01.septembri siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā pārņem SIA “Bauskas novada komunālserviss”.

Pakalpojumu rēķinos par 2023.gada augustu, kurus klienti saņems septembra sākumā, pakalpojumu sniedzējs būs līdzšinējais- SIA „Bauskas siltums”.

Norēķinu konti, uz kuriem jāveic samaksa par šiem rēķiniem, paliek iepriekšējie. Aicinām šos rēķinus apmaksāt savlaicīgi. Lūdzam siltā ūdens skaitītāju rādījumus par augusta mēnesī patērēto iesniegt līdz 31.augustam.

Rādījumu ziņošana par augustu paliek nemainīga

• nododot lapiņu ar skaitītāju rādījumiem SIA ”Bauskas siltums” abonentdaļai;
• ievadot skaitītāju rādījumus SIA "Bauskas siltums" mājas lapā. Sadaļā KLIENTIEM jāpiereģistrējas. Mēneša beigās, ieejot RĀDĪJUMU PAZIŅOŠANĀ ar savu e-pastu un paroli, jāievada skaitītāju rādījumi;
• nosūtot SMS uz telefonu 29441316 . SMS piemērs: BS5717 12 654 kur BS ir obligātie simboli, 5717 ir attiecīgā klienta rēķina numurs, aiz kura ar atstarpēm seko viena vai divas rādījumu vērtības. Pēc saņemto datu pārbaudes klientam tiks nosūtīta atbildes SMS, apstiprinot rādījumu saņemšanu.

Pakalpojumu rēķinus sākot ar septembri un turpmākajiem mēnešiem izrakstīs SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Apmaksājot šos rēķinus, obligāti pievērsiet uzmanību rēķinos norādītajam saņēmējam un bankas kontu numuriem.
Plašāka informācija:
https://bnks.lv/lv/no-1-septembra-butiskas-izmainas-bauskas-novada-komunalo-pakalpojumu-sanemejiem/

 

27 aprīlis,2023 SIA “Bauskas siltums” 2023.gada maijā un jūnijā samazina tarifu

SIA “Bauskas siltums” 27.04.2023 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza jaunu noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu jaunajiem tarifiem, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Laika periodā no 01.02.2023 līdz 30.04.2023 piemērotais tarifs 110,04 EUR/MWh.
Laika periodā no 01.05.2023 līdz 31.05.2023 piemērotais tarifs 88,06 EUR/MWh
Laika periodā no 01.06.2023 tiek noteikts jauns beztermiņa tarifs 74.88 EUR/MWh.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Apstiprinātais tarifs no 01.05.2023 (bez PVN) Jauns noteiktais tarifs no 01.06.2023 (bez PVN) Tarifa samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 65.64 53.64 -18.16
Siltumenerģijas pārvade un sadale 15.80 14.52 -8.10
Siltumenerģijas tirdzniecība 6.30 6.30 0.0
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.42 0.42 0.0
Siltumenerģijas gala tarifs 88.06 74.88 -14.97

Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 01.06.2023
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Bauskas siltums” noteikto tarifu, kas publicēts 30.03.2023 oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; 64.nr.) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 13.10.2022 lēmumu Nr.222, Padomes lēmums “Par SIA “Bauskas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto bāzes tarifu. “

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (šķeldas un gāzes) cenu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumapgādes tarifu lietotājs var SIA “Bauskas siltums” birojā, Dārza ielā 8B, Bauskā, Bauskas novadā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Inesi Ūdrēnu, 63960587, bsiltums@apollo.lv

28 decembris,2022 SIA “Bauskas siltums” jaunie siltumapgādes pakalpojumu tarifi

Centralizētās siltumapgādes valsts atbalsts mājsaimniecībām tiek aprēķināts saskaņā ar “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” 7. panta 2. daļu kā 50% no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu un 68 EUR/MWh, t.i.

50% x (90.89-68)=11.45 EUR/MWh. no 15.oktobra 2022.g.
50% x (110.04-68)=21.02 EUR/MWh. no 01.februāra 2023.g. līdz 30.aprīlim 2023.g.

Gala siltumenerģijas tarifs mājsaimniecībām 2022.g. decembrī un 2023g.janvārī-79.44 EUR/MWh.
Gala siltumenerģijas tarifs mājsaimniecībām no 2023g.februāra līdz 30.aprīlim 2023.g-89.02 EUR/MWh.
No 2023.g. 1. maija valsts atbalsts mājsaimniecībām netiek piemērots.

27 septembris,2022 Apstiprināti energoefektivitātes pasākumi enerģijas lietderīgai izmantošanai Bauskas novada pašvaldībā.

Bauskas novada pašvaldība veic enerģijas taupīšanas pasākumus, lai novērstu pieaugošo energoizmaksu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Energoefektivitātes pasākumi ir inženiertehniski risinājumi, kuru ieviešanas rezultātā tiek panākta enerģijas lietderīga izmantošana.

Ieviešot energoefektivitātes pasākumus, 2022./2023.gada apkures sezonā jāsamazina pašvaldības ēku enerģijas patēriņu par 15%, salīdzinot to ar iepriekšējo trīs gadu vidējo enerģijas patēriņa rādītāju.
Šī mērķa sasniegšanai apstiprinātas Bauskas novada vadlīnijas- energoefektivitātes pasākumi enerģijas lietderīgai izmantošanai.

31 augusts,2022 Noslēgusies cenu aptauja par šķeldas piegādi

Noslēgusies cenu aptauja: Par koksnes šķeldas piegādi SIA “Bauskas siltums” siltumenerģijas ražošanai katlumājā Dārza iela 11, Bauskā, 2022/2023 g.".

1 decembris,2021 Paziņojums.

Uzņēmuma kases darba laiks: Pirmdienās 8-17 Pusdienlaiks 12.00-12.30
Pārējā laikā maksājumus lūdzam veikt ar interneta starpniecību vai Maxima veikalu kasēs.

28 septembris,2021 Paziņojums.

28.09 ap 15.00 siltumtrases bojājums novērsts un siltumapgāde ir atjaunota atslēgtajās ēkās:
-Salātu iela 18, 20, 22
-Vītolu iela 2 4 6 8 10, 12
Apsaimniekotājiem lūdzam pēc dažam stundām veikt apkures un karstā ūdens sistēmu atgaisošanu.

27.09.2021 ir konstatēta konkrēta noplūdes vieta siltumtrasē un noskaidroti nepieciešamie papildus materiāli trases remontam (2 rūpnieciski izolēti līkumi), kuri ir pasūtīti pie izgatavotāja.
28.09 tiks piegādāti materiāli un dienas laikā remonts turpināsies. Siltumenerģijas padevi plānots atjaunot 28.09.2021 vakarā vai neparedzētu apstākļu gadījumā 29.09.2021

Siltumnesēja noplūdes vieta ir lokalizēta uz Vītolu ielas siltumtrases atzara. 24.septembrī 15.30 uzsākta siltumtrases uzpildīšana, kura aizņems vairākas stundas. Šovakar tiks atjaunota siltumenerģijas piegāde Bauskas pilsētā, izņemot 9 ēkas.
Siltumenerģijas piegāde (apkure, karstais ūdens) uz nenoteiktu laiku netiks atjaunota sekojošās ēkās:
-Salātu iela 18, 20, 22
-Vītolu iela 2 4 6 8 10, 12

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. SIA "Bauskas siltums"Sakarā ar lielu siltumnesēja noplūdi siltumtīklos 24.septembra rītā Bauskā apturēta siltumenerģijas padeve. Noplūdes vieta vēl nav konstatēta. Lūdzam māju atbildīgos par siltummezgliem apsekot siltummezglus, pievēršot uzmanību iespējamai ūdens noplūdei. Par pamanīto noplūdi lūdzu ziņot t. 63924463 mob. 24405858 Pēc noplūdes likvidēšanas siltumenerģijas padeve tiks atjaunota.

1 septembris,2021 Paziņojums.

Sltumenerģijas padeve Pļavu-Zaļā-Salātu ielu rajonā tika atjaunota 31. augusta vakarā.

SIA BAUSKAS SILTUMS aicina ēku un dzīvokļu īpašniekus septembra mēnesī pabeigt siltumapgādes sistēmas remontdarbus un obligāti pārbaudīt radiatoru atgaisošanas ventiļus lai pasargātu īpašumus no appludināšanas.
      Daudzdzīvokļu ēkās radiatoru nomaiņu vispirms jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašnieku kopību, jo radiatori pieder pie kopīpašuma daļas. Jāsaskaņo radiatoru uzstādīšanas laiks ar apsaimniekotāju, jo būs nepieciešams izlaist no apkures sistēmas tīkla ūdeni un to vēlams veikt līdz apkures sezonas sākumam.
Uzsākoties apkures sezonai, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un taupīt siltumenerģiju, tādejādi samazinot rēķinus. SIA "Bauskas siltums" nekādā veidā nevar ietekmēt iedzīvotāju rēķina apmēru, to var izdarīt tikai iedzīvotāji paši. Lai veidotu izpratni par siltumenerģijas taupīšanu ēkās, mūsu speciālisti ir sagatavojuši skaidrojumu par to, kādi faktori ietekmē siltumenerģijas patēriņu un rēķinu apmēru, kas ir pieejams mūsu mājas lapā www.bauskassiltums.lv sadaļas "Ēku energoefektivitāte" apakšsadaļā "Enerģijas taupīšana".

19 augusts,2021 Paziņojums.

Sakara ar maģistrālas siltumtrases rekonstrukcijas darbiem Pļavu-Zaļā-Salātu ielu masīvā no š.g. 23.augusta līdz 31.augustam tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve dzīvojamajām mājam:
Pļavu iela 2; 4;6;8
Zaļā iela 11/1;11/2;11/3;11/4; 11/5;11 ;6
Salātu iela 28;30;33
Mazā Salātu iela 4

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA "Bauskas siltums"

15 jūnijs,2021 Par 2020/21 gada apkures sezonas rezultātiem

    Aizvadītā apkures sezona ar vidējo ārgaisa temperatūras apkures sezonā +1,9 grādi raksturojas kā vidēji silta, taču apkures sezona turpinājās maija mēnesī. Vissiltākā sezona bijusi iepriekšējā 2019/20 apkures sezona ar +4,3 grādu temperatūru. Vidējā maksa mēnesī par apkuri daudzdzīvokļu ēkās bez PVN sasniedza 0,975 EUR/m2. Iepriekšējā sezonā tā sasniedza 0,986 EUR/m2. Siltummaksa dzīvokļa īpašumam par apkuri ir proporcionāla patērētajai siltumenerģijai, kuru pieņemts izteikt kā īpatnējo siltumenerģijas patēriņu kWh/ m2. Pagājušajā sezonā tas sasniedza 157 kWh/ m2. Pārsniedzot 150 kWh/ m2 robežvērtību, apsaimniekotājam ir pienākums informēt dzīvokļa īpašniekus par paaugstinātu patēriņu. Kopš 2015. gada šis rādītājs par ēkām ar tiešajiem norēķiniem tiek publicēts www.bauskassiltums.lv sadaļā "Ēku energoefektivitāte" un ikviens var iepazīties ar patēriņa datiem, salīdzināt ar citu ēku patēriņiem. Nelielam ieskatam ēku saraksts ar zemāku, vidēju un augstāko īpatnējo siltumenerģijas patēriņu.

Rangs Ēkas adrese Vid. kWh/ m2 Vid EUR/m2
1. Salātu 20 60,02 0.37
2. Mazā Salātu 4 82,68 0,51
3. Dārza 9 94,13 0,58
4. Plūdoņa 58 109,04 0,67
  ..............    
31. Salātu 6/2 156,39 0,96
32. Pionieru 1 156,93 0,97
33. Upmalas 4 157,00 0,97
34. Ceriņu 1 158,39 0,98
35. Uzvaras 9 161,74 1,00
36. Dārza 22/1 164,05 1,01
  ..............    
67. Dārza 15 207,22 1,28
68. Ceriņu 4 208,09 1,29
69. Dārza 23 211,28 1,31
80. Dārza 4 214,65 1,33

Par gatavošanos 2021/22 gada apkures sezonai

    Katlumājā no 12. maija tika uzsākta šķeldas katla starpsezonas tīrīšana, defektēšana un veikta standarta apkope šķeldas katla iekārtām. Darbi katlumājā pabeigti līdz 3. jūnijam un šķeldas katla iekārtas šobrīd nodrošina karstā ūdens sagatavošanu pilsētai. Katlumājas iekārtas ir sagatavotas jaunās apkures sezonas uzsākšanai š.g. oktobrī. Siltumtrašu rekonstrukciju šovasar plānots veikt apmēram 200 m garā posmā Salātu ielā – no ēkas Salātu ielā 20 līdz ēkai Salātu ielā 28. Vienlaicīgi tiks izbūvēts atzars uz plānoto tirdzniecības centru Salātu ielā 24. Sakarā ar siltumtrases rekonstrukciju siltumenerģijas (karstā ūdens) padeve uz laiku tiks pārtraukta sekojošās Bauskas pilsētas ēkās:
Pļavu ielā- 2; 4; 6; 8,
Mazā Salātu iela 4,
Salātu iela- 28; 30; 31; 33,
Zaļā iela 11/1;11/2;11/3;11/4;11/5; 11/6.
    Par siltumenerģijas padeves pārtraukumiem remontdarbu laikā iedzīvotāji tiks papildus informēti. Salātu ielas siltumtrases rekonstrukcija ir noslēdzošais posms siltumtrašu rekonstrukcijas programmā Bauskā. Pēc tās pabeigšanas visas siltumtrases būs atjaunotas 100% apmērā ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Siltumtrašu kopējie zudumi turpmāk nepārsniegs 10%.
     Siltumskaitītāju pārbaude (verifikācija) šogad veikta 24 ēkās, tādejādi verificēti un darba kārtībā atrodas visi 125 ēkās uzstādītie siltumenerģijas skaitītāji. Kā zināms, siltumskaitītāju pārbaudi kopš 2018. gada ik gadu veic siltumenerģijas piegādātājs SIA "Bauskas siltums", sekojot to optimālai darbībai ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu SCADA. Papildus SCADA sistēmai pieslēgti arī 49 kopējie karstā ūdens skaitītāji daudzdzīvokļu ēku siltummezglos.

22 februāris,2021 Par adreses piešķiršanu

Informējam, ka saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības 2020.gada 3.septembra lēmumu Nr.3-14.27/167 SIA „Bauskas siltums” administratīvai ēkai piešķirta adrese Dārza iela 8B, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Citi uzņēmuma rekvizīti nav mainīti.
Turpmāk korespondenci, līgumus, rēķinus un citus dokumentus lūdzam adresēt:
SIA “Bauskas siltums” Dārza ielā 8B, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901 vai elektroniski uz e-pastu bsiltums@apollo.lv.

22 septembris,2020 Par gatavošanos apkures sezonai

      Tuvojoties 2020/2021 gada apkures sezonai, SIA BAUSKAS SILTUMS ir veicis nepieciešamos remontdarbus katlumājā. Vasaras periodā akreditācijas iestādē tika verificēti apmēram 100 siltumskaitītāji dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās. Metroloģisko pārbaudi izturējuši visi uzrādītie siltumskaitītāji. SIA BAUSKAS SILTUMS ir sagatavojies jaunās apkures sezonas uzsākšanai.
       Savukārt SIA BAUSKAS SILTUMS aicina ēku un dzīvokļu īpašniekus septembra mēnesī pabeigt siltumapgādes sistēmas remontdarbus un obligāti pārbaudīt radiatoru atgaisošanas ventiļus lai pasargātu īpašumus no appludināšanas.
      Daudzdzīvokļu ēkās radiatoru nomaiņu vispirms jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašnieku kopību, jo radiatori pieder pie kopīpašuma daļas. Jāsaskaņo radiatoru uzstādīšanas laiks ar apsaimniekotāju, jo būs nepieciešams izlaist no apkures sistēmas tīkla ūdeni un to vēlams veikt līdz apkures sezonas sākumam.
      Siltumenerģijas ražotājs ir pateicīgs un augstu vērtē sadarbību ar tiem daudziem klientiem, kuri ir norēķinājušies par saņemto siltumenerģiju, tādējādi nodrošinot iedzīvotājus ar nepārtrauktu enerģijas piegādi.
      Pirms apkures sezonas, SIA "Bauskas siltums" aicina iedzīvotājus, kuriem par saņemto siltumenerģiju uzkrāts parāds, nokārtot savas saistības vai vienoties par saistību izpildes kārtību, ierodoties SIA „Bauskas siltums” abonentu daļā pie jurista.
       Siltā ūdens skaitītāju rādījumi dzīvokļa īpašumā jānodod katru mēnesi SIA "Bauskas siltums" abonentu daļai, sūtot SMS vai Whatsapp ziņu uz tālruņa numuru 29441316, vai reģistrējoties www.bauskassiltums.lv, vai zvanot uz tālruni 63960585 vai 29441316, vai sūtot uz e-pastu rekini@bauskassiltums.lv. No dzīvojamo māju pastkastītēm lapiņas vairs netiek vāktas.

      Lūgums – turpmāk, apmaksājot rēķinu internetbankā, maksājuma mērķī norādīt tikai un vienīgi 4-ciparu personīgā rēķina numuru, kurš norādīts rēķinā un ir nemainīgs.

      Uzsākoties apkures sezonai, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un taupīt siltumenerģiju, tādejādi samazinot rēķinus. SIA "Bauskas siltums" nekādā veidā nevar ietekmēt iedzīvotāju rēķina apmēru, to var izdarīt tikai iedzīvotāji paši. Lai veidotu izpratni par siltumenerģijas taupīšanu ēkās, mūsu speciālisti ir sagatavojuši skaidrojumu par to, kādi faktori ietekmē siltumenerģijas patēriņu un rēķinu apmēru, kas ir pieejams mūsu mājas lapā www.bauskassiltums.lv sadaļas "Ēku energoefektivitāte" apakšsadaļā "Enerģijas taupīšana". Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar šo informāciju un siltumenerģiju tērēt apdomīgi un lietderīgi.

pakalpojumu varēs piedāvāt visiem klientiem – ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.

 

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte