SIA Bauskas Siltums
Trešdiena, 17. jūlijs,2024
Aleksejs, Aleksis,Alekss
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Maksas aprēķins
Norēķini
Tarifi
eParaksta apraksts

Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Norēķini

Par tiešajiem norēķiniem

Lai turpinātu juridisko attiecību sakārtošanu starp siltumenerģijas piegādātāju un siltumenerģijas lietotāju dzīvojamās ēkās (mājas kopība), SIA "Bauskas siltums" ir sagatavojis siltumenerģijas piegādes līguma projektu “Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu daudzdzīvokļu mājai”. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par minētā līguma slēgšanu tieši ar piegādātāju, nevis ar apsaimniekotāja starpniecību kā tas ir šobrīd, tad kopībai ir jāapstiprina pilnvarotā persona, kura kopības vārdā parakstītu līgumu ar siltuma piegādātāju un risinātu savstarpējos siltumenerģijas piegādes jautājumus. Uzsveram, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.daļu, šāda pilnvarojuma došanai nepieciešams, lai balsojumā „par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku. Līgumā ir ietverta iespēja rēķinu apkalpošanas izmaksas 1,00 EUR bez PVN par dzīvokli apmaksāt tieši Bauskas siltums vai atstāt esošo kārtību – samaksāt ar apsaimniekotāja starpniecību. Šī pakalpojuma izmaksas nevar tikt iekļautas siltumenerģijas tarifā.

Siltumenerģijas patērētāju saraksts

SIA "Bauskas siltums" centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgto patērētāju saraksts un rēķinu apmaksas nosacījumi

SIA "Bauskas siltums" administratīvā ieeja

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte